Bakkaloğlu Suni Deri

Insan Kaynaklari Politikamiz

 • Şirketimiz, insan kaynakları politikasını, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları ve aşağıda yer alan maddeler ışığında tanımlar ve yürütür:
 • İşin özelliğine uygun nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, sektörün yoğun rekabetçi özelliğine uygun; yenilikçi, yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın kişilere iş imkanı sunmak,

 • Eğitim, atama ve yükselme kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına özen göstermek,

 • Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanaklarını sağlamak,

 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,

 • Personelin haklarını korumak ve gözetmek,

 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaması, insan haklarınasaygılı bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almak

 • Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim olanakları sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,

 • Personeli ilgilendiren konuları duyurmak,

 • Personelin çalışma isteğini arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,

 • Çağdaş, başarılı, mutlu, sürekli öğrenen, gelişen, işine ve kurumuna bağlı insan sermayesi ile sektörünün lideri konumunu devam ettirmek,

 • Çalışma arkadaşlarımız kurumumuza, işimize, vizyonumuza inandıkları sürece; kazanmaya, kazandırmaya ve büyümeye devam edeceğiz...

Scroll to Top