Bakkaloğlu Suni Deri

Sube 1 - Kurulus Subesi

Bakkaloğlu Şube 1

Gedikpaşa Cami Sok. Belediye İşhanı No.:17-2 / B - Beyazıt / İSTANBUL

Kurumsal Hat: 444 5 839- 2

Telefon: (0212) 516 61 64

Fax: (0212) 516 20 13

Scroll to Top